No description

Voor patiënten

Binnenkort kunt u hier inloggen als patiënt.

No description

Voor medisch behandelaars

Log in voor informatie bestemd voor beroepsbeoefenaren.*

*: Eenieder die de bevoegdheid heeft om receptgeneesmiddelen voor te schrijven of ter hand te stellen.

Ik wil later inloggen

Over deze website

Deze site is bedoeld voor patiënten die behandeld (gaan) worden met brentuximab vedotin en voor medisch beroepsbeoefenaren en is daarom met een login afgeschermd.

Patiënt

Wanneer u een nieuw medicijn gaat gebruiken is het van belang dat u de tijd neemt om u te informeren over het medicijn en wat u ervan kunt verwachten. Voor de optimale werkzaamheid en verdraagbaarheid van de medicatie die u gebruikt, is het belangrijk dat u de adviezen en voorschriften van uw arts volgt. Na login vindt u additionele informatie over uw medicijn. Mocht u niet over een login beschikken dan kunt u deze via uw zorgverlener ontvangen.

Medisch beroepsbeoefenaar

Na inlog vindt u informatie over studies, meningen van collega’s en andere waardevolle informatie. Inloggen kan door middel van uw BIG nummer.